MOONSTONE | มุกดาหาร | จันทรกานต์ : อัญมณีแห่งแสงจันทร์

MOONSTONE | มุกดาหาร | จันทรกานต์ : อัญมณีแห่งแสงจันทร์ เหมาะกับใครบ้าง ตามมาดูกัน ! <3   มุกดาหาร 1 ในชุดอัญมณีนพเก้า พลอยนำโชคที่เป็นที่กล่าวขานเรื่องความโชคดีมาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อว่ามุกดาหารจะส่องแสงรัศมีอันนวลตามากที่สุดในคืนพระจันทร์เต็มดวง การเอามุกดาหารออกมาอาบแสงจันทร์จะช่วยเพิ่มพลังให้เค้าและขจัดพลังด้านลบที่สะสมในตัวเค้าออกไป วันนี้เราจะพามาทำความร้จักกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และพลังมุกดาหาร หรือมูนสโตนชนิดต่างๆกันนะคะ   Cat’s Eye Moonstone : มูนสโตนตาแมว พลอยมูนสโตนที่เวลาโดนแสงไฟจะมีเส้นสีขาว วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณผิวหน้าของพลอยคล้ายเส้นตาของแมว เรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ว่า ตาแมว (Cat’s eye หรือ Chatoyancy) และยังผสมกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ชื่อว่า อะดูราเรสเซนต์ (Adularescence) ด้วย Cat’s Eye Moonstone เป็นพลอยที่ช่วยเพิ่มพลังสมองให้กับผู้สวมใส่ ช่วยกระตุ้นสัญชาตญานความสามารถในการนึกคิด ทำให้ความคิด การตัดสินใจแม่นยำ และหลักแหลมขึ้น อีกทั้งพลังของพลอยชนิดนี้ยังช่วยเยี่ยวยาบาดแผลทางจิตใจจากอดีตที่เจ็บปวดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สวมใส่ข้ามผ่านความเจ็บปวดนั้นๆไปยังอนาคตที่ดีและสดใสกว่าเดิม Cat’s Eye Moonstone เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจเยอะ ไม่ว่าจะเป็น หมอ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักบัญชี วิศวะ…