Bangle & Bracelet size

1. นำเชือกหรือตัดกระดาษมาพันรอบข้อมือให้พอดี

2. ทำเครื่องหมายตรงที่เชือกหรือกระดาษพันรอบข้อมือพอดี

3. นำเชือกหรือกระดาษที่ได้ มาทาบกับไม้บรรทัด โดยวัดหน่วยเป็นเซ็นติเมตร(ซม.)

4. จากนั้นนำมาเทียบกับตาราง เพื่อให้ได้ขนาดกำไลหรือสร้อยข้อมือ MARON