Bangle & Bracelet size

1) นำเชือกหรือตัดกระดาษมาพันรอบข้อมือให้พอดี

2) ทำเครื่องหมายตรงที่เชือกหรือกระดาษพันรอบข้อมือพอดี

3) นำเชือกหรือกระดาษที่ได้ มาทาบกับไม้บรรทัด โดยวัดหน่วยเป็นเซ็นติเมตร(ซม.)

4) จากนั้นนำมาเทียบกับตาราง เพื่อให้ได้ขนาดกำไลหรือสร้อยข้อมือ MARON