Ring size

 

 

นำเชือกหรือตัดกระดาษให้มีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับแหวนมาพันรอบนิ้ว

ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่เชือกหรือกระดาษพันรอบนิ้ว

นำเชือกหรือกระดาษที่ได้มาทาบกับไม้บรรทัดโดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

จากนั้นนำค่าเส้นรอบวงที่ได้มาวัดกับตาราง