Ring size
  1. นำเชือกหรือตัดกระดาษให้มีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับแหวนมาพันรอบนิ้ว

2. ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่เชือกหรือกระดาษพันรอบนิ้ว

3. นำเชือกหรือกระดาษที่ได้มาทาบกับไม้บรรทัดโดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร(มม.)

4. จากนั้นนำค่าเส้นรอบวงที่ได้มาวัดกับตาราง